rente buitenlandse banken

Het is altijd mogelijk om je geld onder te brengen op een buitenlandse bank die in Nederland actief is. Veel buitenlandse banken dierente buitenlandse banken in Nederland actief zijn bieden hoge rentes, hoger dan de rentes die in Nederland gangbaar zijn en natuurlijk hebben we allemaal het liefst een zo hoog mogelijke rente over ons opgebouwd vermogen. De vraag is dan wel: hoe veilig is het om je geld op een buitenlandse bank te zetten?

Banken die onder de Nederlandse garantiestelsels vallen

Er zijn in Nederland heel wat buitenlandse banken actief die onder het Nederlandse Garantiestelsel vallen, zoals Yapi Kredi Bank, GarantiBank, Demir-Halk Bank, Allianz, Anadolubank, NIBC Direct en The Economy Bank. Dit zijn banken met een hoofdkantoor in Nederland en daarom vallen ze onder het Nederlands depositogarantiestelsel. Je geld op één van deze banken zetten is dus net zo veilig als je geld onderbrengen op een Nederlandse bank. Vergelijk wel goed de spaarrentes, want vaak blijk je met een buitenlandse bank, vallend onder het Nederlandse garantiestelsel, niet echt beter af te zijn.
Banken onder buitenlandse garantiestelsels

In Nederland zijn vele buitenlandse banken actief zoals bijvoorbeeld de Schotse Lloyds Bank, Argenta van ons zuiderburen in België, Industrial and Commercial Bank of China, de Estlandse BIGBANK. Deze banken geven vaak wel veel hogere rentes dan de Nederlandse banken. Deze banken vallen echter niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wel is het zo dat de buitenlandse garantiestelsels waar deze banken onder vallen ook rond dezelfde €100.000,= liggen. Het addertje onder het gras zit hem in het feit dat je je spaargeld in het geval van faillissement moet halen in het land waar de garantieregeling onder valt. Dat niet altijd goed goed gaat hebben we in IJsland kunnen zien bij het failliet gaan van Icesave wat deel uitmaakte van de IJslandse bankencrisis.
Zwart geld in het buitenland

Als ingezetene van een land kan je een spaarrekening openen in dat land, wanneer je geen ingezetene bent wordt dat een lastiger verhaal. Toch zijn er landen waar dat wel mogelijk is. Inmiddels zijn er allerlei maatregelen in gegaan om zwart geld op buitenlandse spaarrekeningen aan te pakken. Tot 1 juli 2014 kunnen zwartspaarders boetevrij gebruik maken van de inkeerregeling. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 krijgen de zwartspaarders die gebruik willen maken van de inkeerregeling een boete van 30% en na 1 juli 2015 wordt de boete zelfs 60%. Het bankgeheim binnen de EU wordt opgeheven in 2015, dus dan staat je zwarte geld ook in Luxemburg en Oostenrijk niet meer veilig. Zwitserland blijft voorlopig de grote uitzondering, omdat dat land niet tot de EU behoort. De vraag is alleen: hoe lang nog?