rechten incassobureau

Wanneer je de rekeningen niet betaalt, kan het zo zijn dat de desbetreffende instantie na een aantal aanmaningen het incassobureau inschakelt. Dit incassobureau zal in de eerste instantie ook een aanmaning sturen. Daarna wordt vaak geprobeerd om telefonisch contact op te nemen, maar hoe ver gaat een incassobureau. Welke rechten hebben zij?
Geen wettelijke rechten

Een incassobureau heeft geen wettelijke pressiemiddelen. Het incassobureau kan je dus niet dwingen om de rekeningen te betalen.rechten incassobureau  Ze mogen geen loonbeslag leggen of het huis komen leeghalen. Dat mag alleen een deurwaarder. Het incassobureau kan wel naar de rechtbank gaan wanneer je de rekeningen niet betaald. De rechtbank stuurt wanneer de tegenpartij in het gelijk wordt gesteld wel een deurwaarder bij je langs.

Regelingen treffen met het incassobureau

Natuurlijk is het beter om het niet zo ver te laten komen dat de rechtbank wordt ingeschakeld. Wanneer de schuld niet klopt, kan je met een kopie van de daarvoor aanwezige bewijzen aankloppen bij het incassobureau. Dit kan het beste schriftelijk, met een kopie naar de schuldeiser. Ook wanneer het schuldbedrag wel klopt, maar je niet in staat bent om de schuld te betalen, kan je contact opnemen met het incassobureau. Het is vrijwel altijd mogelijk om een betalingsregeling te krijgen.

Kosten incassobureau

Wanneer de schuldeiser een incassobureau inschakelt, zijn de kosten voor jouw rekening. Deze kosten mogen nooit hoger zijn dan maximaal 15 % van het schuldbedrag. Hoe hoger het schuldbedrag, hoe lager het percentage waar het incassobureau recht op heeft. Het komt er op neer dat het incassobureau over de eerste € 2.500,= 15 % incassokosten mag berekenen, over de volgende €2.500,= 10 % incassokosten, over de volgende € 5.000,= 5 % incassokosten, over de daaropvolgende € 190.000,= 1 % incassokosten en wanneer het schuldbedrag nog hoger ligt, mag over het meerdere 0,5 % incassokosten worden berekend. BTW bedragen hierover mogen niet op de rekening staan. Het incassobureau mag u geen BTW in rekening brengen. Wel mag het incassobureau rente en kosten van derden rekenen. Let op: wanneer je de rekening gaat betalen, worden eerst de incassokosten betaalt, daarna pas de schuld.
Deurwaarder inschakelen

Wanneer het incassobureau ook het geld niet krijgt, zal het bureau een deurwaarder inschakelen. Hiervoor is een vonnis van de rechter noodzakelijk. Het incassobureau is verplicht om je op de hoogte te stellen van het feit dat ze een gerechtelijke procedure gaan aanvragen. Wanneer je met een deurwaarder te maken krijgt gelden andere regels. De deurwaarder mag loonbeslag leggen en je inboedel in beslag nemen.