geld vastzetten

Geld vastzetten is alleen verstandig wanneer je er 100 % zeker van bent, dan je dit geld niet nodig gaat hebben. Je geld vastzettenzou dit bijvoorbeeld kunnen doen met geld wat je spaart voor een bepaald doel. Je moet dan naast dit geld wel in het bezit zijn van een tweede spaarrekening voor onvoorziene uitgaven. Volgens het Nibud zou er dan op die tweede rekening minimaal € 3500,= moeten staan. Op het opnemen van vastgezet geld staan flinke geldboetes en daarnaast moet je vaak ook nog opnamekosten betalen.

Houd rekening met de rente

Vastgezet geld betekent ook een vaststaande rente. Dit is aan één kant prettig, want je weet precies waar je aan toe bent. Je weet vanaf het begin van de looptijd, wat het eindbedrag gaat worden. Toch heeft dit ook nadelen. Een vaststaande rente kan nadelig zijn, wanneer de rentepercentages die de banken betalen plotseling gaan oplopen. De rente op jouw vastgezet bedrag stijgt dan niet mee. Wanneer de rentepercentages verder dalen is de vaststaande rente alleen maar een voordeel.

Termijndeposito’s

Banken bieden vaak verschillende termijndeposito’s aan. De looptijd kan variëren van enkele maanden tot twintig jaar. Hoe langer je je geld wegzet, hoe hoger de rente zal zijn. Wanneer je toch bang bent dat je tussentijds geld nodig gaat hebben, kan je het risico ook spreiden door je geld in meerdere termijnen in deposito’s te stoppen. Zet bijvoorbeeld ieder half jaar een bepaald bedrag vast voor meerdere jaren. Je kan dan goed de rentepercentages in de gaten houden en je geld vastzetten op het moment dat de rentepercentages het hoogste zijn. Doordat je ieder half jaar een deel van je geld vastzet, blijf je over een grote buffer beschikken en komt er na verloop van jaren ook ieder half jaar weer geld vrij, waarmee je je buffer weer kan aanvullen. Zo loop je vrijwel geen risico en kan je toch profiteren van een hoger rentepercentage.

Rekenvoorbeeld: Stel je hebt €30.000,= en je wil dit vijf jaar vastzetten, maar je hebt geen buffer. De eerste keer zet je €5.000,= vast voor 5 jaar, een half jaar later zet je de volgende €5.000,= vast. Je zet na een jaar voor de derde keer €5.000,= vast en je bezit nu nog steeds een buffer van €15.000,=. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, kan je deze buffer aanspreken en besluiten om dat half jaar geen geld vast te zetten. Wanneer je een meevaller hebt, kan je eventueel extra geld wegzetten. Uiteindelijk komen de vastgezette bedragen ook weer ieder half jaar vrij. Aan jou de keuze om er iets mee te gaan doen, of dit bedrag opnieuw vast te zetten. Dit kan je dan aanpassen naar gelang de financiële omstandigheden op dat moment.

Wees wel zo verstandig de spaardeposito’s van de verschillende banken goed te vergelijken. De geboden percentages willen onderling nogal eens verschillen.

rente buitenlandse banken

Het is altijd mogelijk om je geld onder te brengen op een buitenlandse bank die in Nederland actief is. Veel buitenlandse banken dierente buitenlandse banken in Nederland actief zijn bieden hoge rentes, hoger dan de rentes die in Nederland gangbaar zijn en natuurlijk hebben we allemaal het liefst een zo hoog mogelijke rente over ons opgebouwd vermogen. De vraag is dan wel: hoe veilig is het om je geld op een buitenlandse bank te zetten?

Banken die onder de Nederlandse garantiestelsels vallen

Er zijn in Nederland heel wat buitenlandse banken actief die onder het Nederlandse Garantiestelsel vallen, zoals Yapi Kredi Bank, GarantiBank, Demir-Halk Bank, Allianz, Anadolubank, NIBC Direct en The Economy Bank. Dit zijn banken met een hoofdkantoor in Nederland en daarom vallen ze onder het Nederlands depositogarantiestelsel. Je geld op één van deze banken zetten is dus net zo veilig als je geld onderbrengen op een Nederlandse bank. Vergelijk wel goed de spaarrentes, want vaak blijk je met een buitenlandse bank, vallend onder het Nederlandse garantiestelsel, niet echt beter af te zijn.
Banken onder buitenlandse garantiestelsels

In Nederland zijn vele buitenlandse banken actief zoals bijvoorbeeld de Schotse Lloyds Bank, Argenta van ons zuiderburen in België, Industrial and Commercial Bank of China, de Estlandse BIGBANK. Deze banken geven vaak wel veel hogere rentes dan de Nederlandse banken. Deze banken vallen echter niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wel is het zo dat de buitenlandse garantiestelsels waar deze banken onder vallen ook rond dezelfde €100.000,= liggen. Het addertje onder het gras zit hem in het feit dat je je spaargeld in het geval van faillissement moet halen in het land waar de garantieregeling onder valt. Dat niet altijd goed goed gaat hebben we in IJsland kunnen zien bij het failliet gaan van Icesave wat deel uitmaakte van de IJslandse bankencrisis.
Zwart geld in het buitenland

Als ingezetene van een land kan je een spaarrekening openen in dat land, wanneer je geen ingezetene bent wordt dat een lastiger verhaal. Toch zijn er landen waar dat wel mogelijk is. Inmiddels zijn er allerlei maatregelen in gegaan om zwart geld op buitenlandse spaarrekeningen aan te pakken. Tot 1 juli 2014 kunnen zwartspaarders boetevrij gebruik maken van de inkeerregeling. Tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 krijgen de zwartspaarders die gebruik willen maken van de inkeerregeling een boete van 30% en na 1 juli 2015 wordt de boete zelfs 60%. Het bankgeheim binnen de EU wordt opgeheven in 2015, dus dan staat je zwarte geld ook in Luxemburg en Oostenrijk niet meer veilig. Zwitserland blijft voorlopig de grote uitzondering, omdat dat land niet tot de EU behoort. De vraag is alleen: hoe lang nog?