verjaring van schulden

Heel veel Nederlanders hebben schulden. Momenteel geldt dit voor 1 op de 6 huishoudens en deze huishoudens hebben eenverjaring van schulden gemiddelde schuld van €32.500,=. (Cijfers NVVK 2012). Voor de jongeren is het niet anders, ook hier geldt dat 1 op de 6 jongeren een schuld heeft. Volgens de cijfers van het NVVK bedroeg die in 2012 gemiddeld €1.256,=.

Wanneer een schuld is verjaard, wil dat zeggen dat de schuldeiser niet meer in redelijkheid kan verwachten dat jij de schuld nog terugbetaald. De schuld is dus kwijtgescholden, of de schuldeiser het hier nu mee eens is of niet. Wanneer is een schuld nu eigenlijk verjaard.

In principe is het zo dat je een schuld niet meer hoeft te betalen wanneer het langer dan vijf jaar is geleden dat de schuldeiser voor het laatst contact met je heeft opgenomen. Schulden die verjaren gebeurt vaker dan je denkt. Van een kale kip kan je niet plukken en veel instantie geven het uiteindelijk op om geld te blijven eisen van financieel onvermogende. Vijf jaar na het laatste contact wordt de schuld dan dus automatisch kwijtgescholden. Dit wil dus ook zeggen dat iedere aanmaning er voor zorgt dat het termijn van vijf jaar weer opnieuw start.
Boetes verjaren ook

Wanneer je een verkeersovertreding hebt begaan, zoals een paar kilometer per uur te hard rijden, moet je binnen de vier maanden na de overtreding een acceptgirokaart met een boete hebben ontvangen. Wanneer dit niet het geval is, is de boete verjaard en kan je hierover je beklag doen. Je hoeft de boete dan niet meer te betalen. Voor zware verkeersdelicten geldt hiervoor een termijn van drie jaar.

Het verjaren van vorderingen

Een vordering is een schuld waarover om de één of andere reden geen rente wordt betaald. Dit kunnen dus onbetaalde rekeningen zijn of een huurachterstand. Soms is er sprake van een renteloze lening van ouders aan hun kinderen of een andere vorm van vordering. In deze gevallen verjaren de vorderingen na twintig jaar. Na twintig jaar kunnen de schuldeisers geen beroep meer doen op de wet om het geld terug te vorderen.

Morele verplichting

Natuurlijk staat het je altijd vrij om een schuld toch te betalen, ondanks het feit dat de schuld verjaard is. Naast een wettelijke verplichting bestaat er soms ook nog zoiets als een morele verplichting om een schuld te voldoen.