verwijtbaar werkloos

Wanneer je verwijtbaar werkloos bent, heb je geen recht op een ww-uitkering, maar wat houdt verwijtbaar werkloos eigenlijk in en is het altijd zo dat je geen recht hebt op een ww-uitkering wanneer je verwijtbaar werkloos bent.


Wanneer ben je verwijtbaar werkloos?verwijtbaar werkloos

Je bent verwijtbaar werkloos wanneer:

 1. je zelf ontslag hebt genomen.

 2. je op staande voet bent ontslagen.

 3. er sprake is van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en het niet duidelijk is wie het initiatief tot deze beëindiging heeft genomen.

Zelf ontslag genomen en toch een ww-uitkering

Wanneer je zelf ontslag neemt kan het zo zijn dat je in bepaalde gevallen toch recht hebt op een ww-uitkering:

 • Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je partner wordt overgeplaatst of promotie krijgt op zijn werk waarbij hij naar een ander vestiging moet verhuizen. Wanneer je hiervoor moet verhuizen en de reistijd tussen werk en je nieuwe woonplaats wordt per dag meer dan drie uur, heb je recht op een ww-uitkering.

 • Een andere reden kan zijn dat je ziek bent geworden door de arbeidsomstandigheden. Dit kan zijn pesten op het werk, een te hoge werkdruk of een zeer slechte relatie met de werkgever. Dit moet je dan wel kunnen aantonen. In dit geval is het waarschijnlijk het verstandigste om via de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

 • Werken onder zeer slechte omstandigheden kan ook een reden zijn om een uitkering te geven terwijl je zelf ontslag neemt. Dan moet je denken aan arbeidsomstandigheden die niet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen (de zogenaamde ARBO-voorwaarden).

Wat kan je doen wanneer je verwijtbaar werkeloos wordt

Ga dan niet akkoord met de ontslagaanvraag. Wanneer je ontslagen wordt via het UWV kan je bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag en wanneer dit niet gehonoreerd wordt kan je nog een kennelijk onredelijke ontslagprocedure starten.

Wordt je op staande voet ontslagen? Ook dan kan je beter geen genoegen nemen met het ontslag. In dat geval moet je zelf een procedure starten bij de kantonrechter. Wanneer je hier meer over wil weten, kan je verder lezen in het artikel: Ontslag op staande voet.

Wanneer je werkgever voorstelt om samen een beëindigingsovereenkomst af te sluiten om het arbeidscontract te verbreken, moet je er voor zorgen dat dit geen effect heeft op jouw recht op een ww-uitkering. Hiervoor moet de beëindigingsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer je hier meer over wil lezen, ga dan naar het artikel: Ontslag met wederzijds goedvinden.


Kennelijk onredelijke ontslagprocedure

Wanneer je een procedure kennelijk onredelijk ontslag wil starten, zal de rechter rekening houden met de volgende factoren:

 • hoe heeft de werknemer gefunctioneerd op zijn werkeloosheid

 • wat is de financiële positie van de werkgever

 • hoe liggen de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt, rekening houdend met leeftijd en opleidingsniveau

 • hoe lang heeft de werknemer gewerkt voor de werkgever

 • wat is de reden dat het ontslag is aangevraagd

 • wat heeft de werkgever tot nog toe gedaan. Heeft hij geprobeerd ander werk te vinden voor de werknemer, heeft hij hem een ontslagvergoeding aangeboden?

Hoe meer factoren er spreken in het voordeel van de werknemer, hoe groter de kans dat er toch een ww-uitkering wordt verstrekt, hoe meer factoren er spreken in het voordeel van de werkgever, hoe kleiner de kans.