hoeveel ww krijg ik netto

Wanneer je voldoet aan de richtlijnen en in aanmerking komt voor een ww-uitkering is de eerste vraag natuurlijk: “Hoe hoog is de ww-uitkering en van wel bedrag moet ik rondkomen in de komende periode?”

In aanmerking komen voor een ww-uitkering

In het artikel Wat is een ww uitkering? krijg je antwoord op de vraag aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering. Ook vind je hier het één en ander over de hoogte en de duur van de uitkering en de berekening. Laten we dit laatste nu even verder gaan uitdiepen.
Hoe hoog is de ww-uitkering?

Hoeveel ww krijg ik netto
Klik op de afbeelding om naar de website van het UWV te gaan.

Wanneer je werkloos wordt kan je op de site http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/rekenhulp_ww.aspx berekenen hoe hoog je bruto-uitkering ongeveer zal zijn. Dit is op basis van één uitbetaling per vier weken en ook het vakantiegeld zit in de berekening verwerkt. Dit krijg je natuurlijk niet iedere maand, maar gewoon zoals altijd in mei of op het moment dat de uitkering stopt. De hoogte van de ww-uitkering is de eerste 2 maanden 75%. Na de eerste twee maanden wordt de ww-uitkering verlaagt naar 70% van het laatstverdiende loon. De ww-uitkering is aan een maximum gebonden en kan dus nooit meer zijn dan 75% of 70% van €197,= bruto per dag. De eerste uitbetaling van de ww-uitkering krijg je 4 weken nadat het UWV de aanvraag heeft ontvangen.

Hoeveel houd je netto over van je uitkering?

Op http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto kan je uitrekenen wat je netto overhoudt. Kies dan wel voor de uitgebreide berekening en vul bij “Soort tabel”in: “Groen (uitkering)”. De uitkeringsperiode is per vier weken en niet per maand. Wanneer je dit goed hebt ingevuld, heb je een redelijk betrouwbare indicatie van je netto inkomen.

Voorbeeld: Een ww-uitkering komt volgens http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/rekenhulp_ww.aspx uit op ongeveer € 1.500,= bruto per vier weken. Netto blijft hier rekening houdend met het vakantiegeld en de arbeidskorting die eraf gaan, ongeveer € 1,031,= per vier weken van over. Wanneer je een uitkering krijgt, krijg je negatief te maken met arbeidskorting. Je werkt immers niet, dus moet je extra belasting betalen.

Veranderingen ww-uitkering

Volgens het UWV trekt de werkgelegenheid in 2015 aan. Dat is te hopen want er zijn sinds de telling nog nooit zoveel werklozen geweest als op dit ogenblik. Zoals hierboven vermeld komt per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding te vervallen, hiervoor in de plaats komst de transitievergoeding. Vanaf januari 2016 wordt de ww-uitkering afgebouwd in stapjes van 1 maand per kwartaal, totdat de maximale ww-uitkering in 2019 twee jaar is.
Er zijn ook wel zaken die in de toekomst wat beter geregeld gaan worden. Nul-urencontracten in de zorg worden verboden. De positie van tijdelijke krachten wordt versterkt doordat proeftijd van een half jaar worden verboden en na twee jaar krijgen flexwerkers verplicht een vast contract.