ontslagvergoeding en ww uitkering

Heeft een ontslagvergoeding effect op je ww-uitkering? Hoe hoog mag een ontslagvergoeding maximaal zijn? Gaat er nog iets veranderen op het gebied van ww-uitkeringen en ontslagvergoedingen?Veranderingen ww en ontslagvergoedingen

Er gaat veel veranderen op het gebied van de ww. De uitkering wordt steeds soberder en de premies hiervoor worden steeds hoger. ontslagvergoeding en ww uitkeringVanaf 2016 wordt er ook gesneden in de ww-rechten, in stappen van 1 maand minder ww per kwartaal, wordt de ww-uitkering teruggebracht tot de duur van 24 maanden in 2019.

De ontslagvergoeding die je krijgt moet in één keer betaald worden en wordt dan maximaal belast. Je kan ook met de werkgever overleggen en de afkoopsom laten storten bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij de bedragen in de vorm van lijfrente gespreid worden uitbetaald. Een andere mogelijkheid is om de afkoopsom te laten storten op een stamrechtspaarrekening. Vanaf deze rekening maakt de bank periodiek geld over. De ontslagvergoeding heeft verder geen invloed op de ww-uitkering.

Wat is een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 gaat er wel het één en ander veranderen. Dan wordt de transitievergoeding ingevoerd. De transitievergoeding bedraagt gemiddeld een derde maandsalaris per gewerkt jaar voor de laatste tien jaar dat het dienstverband heeft bestaan. Was de werknemer langer dan tien jaar in dienst bij de werkgever, dan geldt voor die jaren een half maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding is gebonden aan een maximum van €75.000,= en moet door de werkgever betaald worden bij onvrijwillig ontslag. Alleen bij collectief ontslag, ontslag op staande voet of door een vaststellingsovereenkomst kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze transitievergoeding moet betaald worden door de werkgever aan iedere onvrijwillig ontslagen werknemer die langer dan twee jaar in dienst is. Met de invoering van de transitievergoeding komt de ontslagvergoeding te vervangen. De transitievergoeding moet door de werknemer verplicht worden gebruikt voor scholing en/of een outplacementtraject.Wanneer krijg je een ontslagvergoeding?

Wanneer je vragen hebt over een ontslagvergoeding, kan je hierover contact op nemen met een arbeidsrechtadvocaat. Eigenlijk kan je altijd om een ontslagvergoeding vragen wanneer het ontslag jou niet aan te rekenen valt en jij hier op geen enkele wijze zelf verantwoordelijk voor bent. Dat wil niet zeggen dat je altijd een ontslagvergoeding krijgt. Wanneer er sprake is van ontslag vanwege economische redenen, zal het lastig zijn om een ontslagvergoeding los te krijgen en uit een failliet bedrijf krijg je waarschijnlijk helemaal niets extra’s los. In alle andere omstandigheden is vragen naar een ontslagvergoeding altijd mogelijk.