geld vastzetten

Geld vastzetten is alleen verstandig wanneer je er 100 % zeker van bent, dan je dit geld niet nodig gaat hebben. Je geld vastzettenzou dit bijvoorbeeld kunnen doen met geld wat je spaart voor een bepaald doel. Je moet dan naast dit geld wel in het bezit zijn van een tweede spaarrekening voor onvoorziene uitgaven. Volgens het Nibud zou er dan op die tweede rekening minimaal € 3500,= moeten staan. Op het opnemen van vastgezet geld staan flinke geldboetes en daarnaast moet je vaak ook nog opnamekosten betalen.

Houd rekening met de rente

Vastgezet geld betekent ook een vaststaande rente. Dit is aan één kant prettig, want je weet precies waar je aan toe bent. Je weet vanaf het begin van de looptijd, wat het eindbedrag gaat worden. Toch heeft dit ook nadelen. Een vaststaande rente kan nadelig zijn, wanneer de rentepercentages die de banken betalen plotseling gaan oplopen. De rente op jouw vastgezet bedrag stijgt dan niet mee. Wanneer de rentepercentages verder dalen is de vaststaande rente alleen maar een voordeel.

Termijndeposito’s

Banken bieden vaak verschillende termijndeposito’s aan. De looptijd kan variëren van enkele maanden tot twintig jaar. Hoe langer je je geld wegzet, hoe hoger de rente zal zijn. Wanneer je toch bang bent dat je tussentijds geld nodig gaat hebben, kan je het risico ook spreiden door je geld in meerdere termijnen in deposito’s te stoppen. Zet bijvoorbeeld ieder half jaar een bepaald bedrag vast voor meerdere jaren. Je kan dan goed de rentepercentages in de gaten houden en je geld vastzetten op het moment dat de rentepercentages het hoogste zijn. Doordat je ieder half jaar een deel van je geld vastzet, blijf je over een grote buffer beschikken en komt er na verloop van jaren ook ieder half jaar weer geld vrij, waarmee je je buffer weer kan aanvullen. Zo loop je vrijwel geen risico en kan je toch profiteren van een hoger rentepercentage.

Rekenvoorbeeld: Stel je hebt €30.000,= en je wil dit vijf jaar vastzetten, maar je hebt geen buffer. De eerste keer zet je €5.000,= vast voor 5 jaar, een half jaar later zet je de volgende €5.000,= vast. Je zet na een jaar voor de derde keer €5.000,= vast en je bezit nu nog steeds een buffer van €15.000,=. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, kan je deze buffer aanspreken en besluiten om dat half jaar geen geld vast te zetten. Wanneer je een meevaller hebt, kan je eventueel extra geld wegzetten. Uiteindelijk komen de vastgezette bedragen ook weer ieder half jaar vrij. Aan jou de keuze om er iets mee te gaan doen, of dit bedrag opnieuw vast te zetten. Dit kan je dan aanpassen naar gelang de financiële omstandigheden op dat moment.

Wees wel zo verstandig de spaardeposito’s van de verschillende banken goed te vergelijken. De geboden percentages willen onderling nogal eens verschillen.