gratis geld krijgen

Gratis geld krijgen willen we allemaal wel, gratis geld krijgen. Dat klinkt als een utopie en dat is het ook. Logisch als we allemaalgratis geld krijgen zomaar gratis geld kunnen krijgen dan verliest geld ook zijn waarde als ruil-, en handelmiddel.

Hoe kom je aan gratis geld?

Natuurlijk is het altijd mogelijk om gratis geld te krijgen, maar die mogelijkheden zijn beperkt. Je kan bijvoorbeeld gratis geld krijgen doordat je een erfenis of schenking in je schoot krijgt geworpen. Na aftrek van de belasting is de rest van het geld van jou zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen.

Een andere mogelijkheid is het winnen van een loterij. In sommige gevallen ben je dan nog kansgeldbelasting schuldig over het gewonnen bedrag en in ander gevallen is de kansgeldbelasting er al afgehaald en is het gewonnen bedrag volledig van jou (minus de vermogensbelasting natuurlijk).
De twitterhype HiddenCashNL. Hier geven anonieme weldoeners tips waarmee mensen geld kunnen vinden wat door de tipgevers is verstopt ergens in Nederland. Het is de bedoeling dat de vinders een selfie op twitter plaatsen van zichzelf met het gevonden geld.
Uitkeringen worden door sommige gezien als gratis geld. Je krijgt een basisbedrag aan inkomen en in principe hoef je er niets voor te doen.
Een basisinkomen en gratis geld krijgen

Er gaan verschillende stemmen op om iedere burger een basisinkomen te geven en zo de ongelijkheid binnen de samenleving op te heffen. Vooral Zwitserland is al ver gevorderd met deze gedachten. Daar overweegt men om iedere Zwitserse volwassen burger een inkomen te geven van omgerekend ongeveer €2.000,= per maand. Wanneer iedereen een gegarandeerd inkomen heeft valt de stress om te presteren weg, hebben mensen meer keuzevrijheid en meer materiële zekerheid. Volgens een Canadees onderzoek wat vier jaar lang plaatsvond in de Canadese provincie Manitoba blijven mensen naast dit basisinkomen gewoon werken, zij het soms wat minder dagen per week. Met werken kan je extra geld verdienen bovenop het basisinkomen, maar de verdiensten liggen lager. Ook in Nederland gaan er geregeld stemmen op voor een basisinkomen. Doordat iedereen dit bedrag krijgt, lonen in ziekenhuizen, onderwijs, politie en andere takken van het ambtenarenapparaat beduidend minder worden en het hele huidige uitkeringsstelsel verdwijnt zou dit plan volgens de voorstanders bekostigd kunnen worden.