Kosten incassobureau inschakelen

Niets is zo vervelend als iemand die niet betaalt wanneer je een dienst of een product hebt geleverd. Logisch dus dat bedrijven en soms ook particulieren uiteindelijk een incassobureau inschakelen wanneer een rekening ondanks diverse aanmaningen maar niet betaald wordt.

Inschakelen incassobureau

Wanneer je een incassobureau inschakelt zal deze altijd eerst op een vriendelijke manier het openstaande bedrag proberen te innen.Kosten incassobureau inschakelen Het is immers prettig wanneer de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar kan blijven voortbestaan ondanks een financiële onenigheid. Soms helpt het wanneer een incassobureau namens jou om betaling vraagt. De meeste mensen hebben weinig zin om een gerechtelijke procedure te doorlopen en besluiten na inmenging van een incassobureau toch maar tot betalen over te gaan.
No cure, no pay

De meeste incassobureaus werken op basis van no cure, no pay. Dit betekent simpel gezegd dat ze alleen betaalt worden wanneer het hun daadwerkelijk gelukt is de rekening bij de schuldenaar te innen. In dat geval komen de gemaakte kosten voor rekening van de schuldenaar en niet van de schuldeiser.

Kosten incassobureaus

Sinds 1 juli 2012 is wettelijk vastgelegd welke kosten het incassobureau mag berekenen. Deze bedragen gelden dan ook over rekeningen die van na deze datum zijn. Incassokosten over oudere rekeningen kunnen op een andere manier berekend worden.

Vanaf 1 juli 2012 zijn de wettelijke kosten die het incassobureau mag rekenen als volgt:
Over de eerste €2.500,= 15 % incassokosten.
Over de volgende €2.500,= 10 % incassokosten.
Over de volgende €5.000,= 5 % incassokosten.
Over de daaropvolgende €190.000,= 1 % incassokosten.
Over alle schuld hierboven 0,5% incassokosten.

Wanneer er juridische stappen genomen moeten worden

Voor het starten van een juridisch traject is een dagvaarding nodig. Het uitbrengen van een dagvaarding kost €77,=. Hier komen nog kosten bij zoals de griffiekosten voor de rechtbank, variërend van €77,= tot €923,=. Als de schuldeiser de rechtszaak wint, kan de rechter besluiten om de tegenpartij voor (een deel van ) de griffiekosten te laten opdraaien. Voor de schuldeiser geldt dat bij een bedrag boven de €5.000,= een advocaat noodzakelijk is. Dit geschil komt namelijk voor de rechtbank, terwijl bedragen onder de €5.000,= afgehandeld kunnen worden door het kantongerecht. Het incassobureau begeleidt de schuldeiser door dit traject en zorgt indien nodig voor de advocaat.
Wanneer de schuldenaar na deze gerechtelijke weg nog zijn schulden niet betaalt, komt de gerechtsdeurwaarder in actie. Deze kan heel wat meer dan een incassobureau. Een gerechtsdeurwaarder is gemachtigd tot beslaglegging en kan er zelfs toe overgaan een hele woning leeg te ruimen.