incassobureau betekenis

Wanneer je schulden hebt en deze niet voldoet, krijg je uiteindelijk te maken met een incassobureau. Dit incassobureau gaat voor de schuldeiser de schuld innen, verhoogd met de wettelijke rente en hier bovenop komen de incassokosten. Deze worden ook op de schuldenaar verhaald.
De procedure van het incassobureau

In de eerste instantie zal het incassobureau een aanmaning versturen. Het is verstandig om direct contact met het incassobureauincassobureau betekenis op te nemen wanneer de aanmaning op de mat valt. Het incassobureau is ermee gebaat dat jij je schulden kan betalen, dus in veel gevallen zullen ze open staan voor een betalingsregeling wanneer jij kan aantonen dat je het bedrag niet in één keer kan betalen. Het is dan wel zaak om je ook aan de aangeboden betalingsregeling te houden.

Wanneer je niet reageert op de aanmaning van het incassobureau zal je een tweede aanmaning ontvangen en in gebreke worden gesteld. Deze tweede aanmaning krijg je vaak al binnen drie weken na de eerste.

Wanneer je ook niet reageert op de in gebreke stelling en de tweede aanmaning volgt een volgende brief. Hierin wordt je op de hoogte gesteld van het feit dat het incassobureau een gerechtelijke procedure gaat aanvragen. Je krijgt nog even de tijd om op deze brief te reageren, maar wanneer je ook dat niet doet, word je voor de rechter gedaagd. Hiervoor ontvang je een dagvaarding met een datum waarop je voor de rechter moet verschijnen.

Je kan er voor kiezen om hier geen gehoor aan te geven, maar of je nu wel of niet komt opdagen de rechter zal uitspraak doen. Dit wil zeggen dat je veroordeeld wordt tot betaling. Wanneer je nog steeds niet tot betaling overgaat volgt beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder. Het openstaand bedrag is dan alweer verhoogd. Dit keer met de kosten van het griffierecht. Het is dus niet zo verstandig om een incassobureau te negeren.

Verzoek om betalingregeling

Een verzoek voor een betalingsregeling kan je zowel telefonisch als schriftelijk vragen aan het incassobureau. Dit is vrijwel altijd mogelijk, ook wanneer dit in de eerste instantie met de schuldeiser niet lukte. Wanneer je een betalingsregeling hebt getroffen met het incassobureau, mogen ze je geen aanmaningen meer sturen. Blijf je deze krijgen, meldt dit dan even bij het incassobureau en vraag om uitleg. Waarschijnlijk is er dan op het incassobureau iets mis gegaan.
Hoogte van de incassokosten

Sinds 2012 is geregeld dat incassobureaus geen onredelijk hoge kosten meer mogen doorberekenen naar de schuldenaar. Dit geld dus over schulden die na 1 juli 2012 zijn aangegaan. Het komt er bij de regeling grofweg op neer dat het incassobureau over de eerste € 2.500,= 15 % incassokosten mag berekenen, over de volgende €2.500,= 10 % incassokosten, over de volgende € 5.000,= 5 % incassokosten, over de daaropvolgende € 190.000,= 1 % incassokosten en wanneer het schuldbedrag nog hoger ligt, mag over het meerdere 0,5 % incassokosten worden berekend. Je bent verplicht om deze incassokosten te voldoen.