schulden bij overlijden

Wat gebeurt er met je schulden wanneer je overlijdt? Draaien je nabestaanden dan op voor de schulden? Kan je als kind de schulden van je ouders erven? Hoe zit het met de begrafeniskosten?

Sommige schulden komen bij overlijden te vervallen en andere niet. Dit ligt aan de schuldovereenkomst. Is er bij het aangaan vanschulden bij overlijden de schuld een overlijdensrisico verzekering afgesloten, dan wordt door de verzekering de restschuld voldaan. Dit is meestal het geval bij een hypotheekschuld. Ook sommige kredietschulden en persoonlijke rekeningen vervallen bij overlijden wanneer alle verschuldigde betalingen zijn voldaan. Studieschuld vervalt altijd bij overlijden. Lees bij alle andere schulden altijd even de kleine lettertjes van de schuldovereenkomst.

De kosten van de begrafenis

De kosten van de begrafenis zijn altijd voor de nabestaanden, tenzij de overledenen hiervoor verzekerd waren. Soms wordt gedacht dat deze begrafeniskosten worden afgetrokken van de erfenis, maar dat is niet waar. Een begrafenis kost ongeveer €7000,=, dit verschilt per gemeente. In alle gemeenten geldt dat cremeren goedkoper is dan begraven. Wanneer de nabestaanden de begrafenis niet kunnen betalen en de erfenis verwerpen zijn de kosten voor de gemeente. In dit geval wordt de overledene gewoon begraven, zonder uitvaart en zonder dat de nabestaanden hiervan op de hoogte worden gebracht. De gemeente zal overigens altijd proberen om de kosten te verhalen. Wanneer de kinderen de kosten niet kunnen betalen, worden ook broers en zussen en zelfs eventuele meerderjarige kleinkinderen aangesproken. Kosten voor een begrafenis zijn niet fiscaal aftrekbaar.




Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer je twijfels hebt over de kredietwaardigheid van degene waarvan je erft, kan je er het best voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat je aan de notaris doorgeeft dat je de erfenis beneficiair wil aanvaarden en dat deze hiervoor een verklaring voor je aflegt bij de rechtbank. Je kan dit ook zelf doen, wanneer je dat wil. Beneficiair aanvaarden houdt in dat alle bezittingen ten gelden worden gemaakt om aan de schulden te voldoen. Aan beneficiair aanvaarden zijn wel kosten verbonden. Mocht er eventueel nog een positief saldo overblijven, dan komt dat ten goede aan de erfgenamen. Wanneer je een erfenis beneficiair wil aanvaarden is het wel van belang dat je geen enkele handeling verricht waardoor het lijkt alsof je de erfenis zuiver wil aanvaarden. Je kan dus geen rekeningen opheffen of het huis leeghalen.