werken bij het rijk

Vroeger was ambtenaar een baan met zekerheid. Wie eenmaal bij de overheid aan de slag was, was zeker van zijn baan tot aan zijn pensioen. Dat is niet meer zo en ook al werken ze bij de overheid nog steeds volgens “Het oude werken”, zoals ze het zelf noemen. Ook de overheid moet langzaam gaan moderniseren. Het rijk wil dat de ambtenaren anders tegen hun werk en werkwijzen gaan aankijken.
[magnate_promo_1]

Wat wil het rijk dat gaat veranderen?

Met ongeveer 120.000 medewerkers is het Rijk een van de grootste werkgevers van Nederland. Het rijk wil bezuinigen en daarom werken bij het rijkmoeten zijn werknemers meer en beter gaan presteren, minder gaan kosten, beter gaan samenwerken en zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Of, zoals ze het zelf zeggen, bij de overheid gaan we naar “het Nieuwe werken”. De overheid wil laten zien dat ze nadenken over het ambtenarenapparaat en ze willen een compacter ambtenarenapparaat. Te vaak krijgt het rijk te horen dat het hun ontbreekt aan visie en in feite is dat ook zo. Het oude ambtenarensysteem was zodanig dat ambtenaren zich makkelijk achter hun collega’s konden verschuilen. Sommige ambtenaren werken keihard en anderen kunnen makkelijk achterover leunen. In de praktijk wil dat op dit moment zeggen dat de oudere ambtenaren blijven hangen, doorstroming naar het bedrijfsleven is er weinig en de instroom van jongere ambtenaren is dalende.

Wat verdien je als ambtenaar?

Bij het rijk werkt men met 18 salarisschalen. Wanneer je een Mbo-opleiding hebt afgerond zal je startsalaris tussen de € 1867,= en € werken als ambtenaar2513,= bruto per maand liggen. Iemand met een diploma van het HBO op zak zal een aanvangssalaris ontvangen van tussen de € 2280,= en € 3082,= bruto per maand. Ben je universitair geschoold dan start je met een salaris tussen de € 2396,= en € 3852,= bruto per maand. Daarnaast ontvang je natuurlijk vakantiegeld en ook nog een eindejaarsuitkering van 8,3% van het brutoloon. Voor bijzondere prestaties kan je een extra bonus ontvangen. Bron: https://www.werkenvoornederland.nl/arbeidsvoorwaarden/salarisschalen

Wanneer we dit vergelijken met de gemiddelde salarissen in Nederland dan blijkt dat het een goed idee is om voor de overheid te gaan werken wanneer je een MBO diploma op zak hebt, maar hoe hoger je opleiding, hoe groter de kans dat je in het bedrijfsleven een beter betaalde baan kan vinden.


Gerelateerde artikelen