Vaststellingsovereenkomst ww uitkering

Wat is een vaststellingsovereenkomst en welke invloed kan een vaststellingsovereenkomst hebben op je ww-uitkering? Is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te onderteken of kan je dit beter niet doen?

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever en een werknemer samen in goed overleg besluiten de arbeidscontract te verbreken, doen ze dit door middel van een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst moeten een aantal punten nadrukkelijk naar voren komen.

    1. Er moet in staan dat de werkgever de initiatiefnemer was. Hij wilt het Vaststellingsovereenkomst ww uitkeringmet ww uitkeringarbeidscontract verbreken. De werknemer geeft slecht gehoor aan dit verzoek.

    2. De reden van het ontslag staat vermeld in de vaststellingsovereenkomst en dit is een neutrale reden zoals verschil in inzicht, organisatorisch of economische redenen. In ieder geval geen verwijtbare redenen, wanneer het ontslag verwijtbaar is heb je namelijk geen recht op een ww-uitkering.

    3. Het opzegtermijn moet in de vaststellingsovereenkomst gehandhaafd blijven. Het UWV handhaaft het opzegtermijn namelijk altijd en zodoende is het mogelijk dat je tijdens het opzegtermijn geen ww-uitkering krijgt.


  1. Onderlinge afspraken zoals een eventuele ontslagvergoeding, wat gebeurt er met vakantiedagen, eventuele overuren, een dertiende maand en wanneer moet je de goederen inleveren die het bedrijf tot je beschikking heeft gesteld. Denk hierbij aan een auto van de zaak, laptop of mobiele telefoon. Ook afspraken over een positief getuigenschrift, positieve referenties of een aanbeveling kan je laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst.

  2. Vaak wordt er ook een geheimhoudingsplicht opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dit wil zeggen dat beide partijen de details voor zichzelf houden en geen uitspraken doen om elkaars goede naam te beschadigen.

  3. Als slotbepaling moet er in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen. Kijk dus goed na of in de vaststellingsovereenkomst echt alles verwoord wordt wat jij geregeld wil hebben. Nadat je dit document hebt getekend, kan je nergens meer aanspraak op doen.


Hoogte ontslagvergoeding

Tijdens het vaststellen van de overeenkomst zal waarschijnlijk ook wel een ontslagvergoeding ter sprake komen. Wanneer je werkgever hier niet mee komt, kan je hier zelf om vragen. Voor de hoogte van een ontslagvergoeding wordt meestal de kantonrechtersformule gehanteerd. Wanneer je hier meer over wil weten, lees dan verder Afkoopregeling bij ontslag.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Je kan een vaststellingsovereenkomst altijd laten controleren door De Haas Advocaten Rotterdam. Het is niet meer dan billijk dat de werkgever deze kosten vergoed. Laat dit ook opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst altijd controleren, mogelijke fouten kunnen invloed hebben op de hoogte en het al of niet verkrijgen van een ww-uitkering. Voor meer informatie om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren, kijk dan op de website vaststellingsovereenkomst ontslag.

Lees hier verder wanneer je meer wil weten over ontslag met wederzijds goedvinden. Hier vind je ook aanvullende informatie over het wettelijk opzegtermijn.