Ww-uitkering hoe lang behouden

De duur van een ww-uitkering is maximaal 38 maanden, maar hoelang is de ww-uitkering in jouw situatie en wat bedoelen ze met het fictieve arbeidsverleden en het feitelijke arbeidsverleden? Wat valt er te vertellen over de hoogte van de uitkering?


Hoe lang heb je recht op een ww-uitkering

Wanneer je in de laatste 36 weken voordat je werkeloos werd minstens 26 weken gewerkt hebt, kom je in aanmerking voor een ww-uitkering. Deze uitkering duurt minstens drie maanden. Het je in de laatste vijf jaar minstens vier jaar gewerkt, dan krijg je een verlengde uitkering. Voor ieder jaar dat je gewerkt hebt, krijg je één maand ww-uitkering. Dit houdt in dat elf jaar werken recht geeft op elf maanden ww-uitkering. Wanneer je snel wil uit rekenen hoe lang je recht hebt op een ww-uitkering, kan je daarvoor terecht op http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/rekenhulp_ww.aspx. Bij het UWV kan je ook online navragen wat er bekend is over je arbeidsverleden. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Dit kan je doen wanneer je niet precies weet waar je recht op hebt.

Hoe hoog is de ww-uitkering

De hoogte van de ww-uitkering. De hoogte van de ww-uitkering is 75% van het laatst verdiende loon over de eerst twee maandenWw-uitkering hoe lang behouden en 70% van het laatstverdiende loon voor de overige maanden. Dit bedrag is wel aan een bepaald maximum gebonden. De laatste indexering was op 1 januari 2013, toen is het maximum dagloon vastgesteld op €194,85 bruto. Dat wil zeggen een jaarinkomen van €50.855,85 bruto. Wanneer je ruim boven dit bedrag zit qua inkomen, ga je er met een ww-uitkering dus fors op achteruit.

Wat wordt bedoeld met feitelijk en fictief arbeidsverleden

Het fictief arbeidsverleden wordt meegerekend wanneer je de laatste vijf jaar minimaal vier jaar hebt gewerkt. Dit is je leeftijd min 23 jaar (18 jaar +5 werkjaren).

Het feitelijk arbeidsverleden bestaat uit de jaren dat je gewerkt hebt. Voor 1 januari 2013 tellen alle jaren mee waarin je ten minsten 52 dagen SV-loon (SV staat voor sociale verzekeringen) hebt ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 tellen alle jaren mee waarin je over 208 of meer uur SV-loon hebt ontvangen. Soms kunnen (met name voorvrouwen) ook delen van jaren meetellen wanneer je in die jaren gezorgd hebt voor een kind jonger dan 5, of onbetaald verlof hebt opgenomen.


Breng je ww-uitkering niet in gevaar

Je hebt alleen recht op een ww-uitkering wanneer je niet verwijtbaar werkloos bent. Zorg dus dat je niets tekent wat een ww-uitkering in gevaar kan brengen. Wanneer je je rechten op een ww-uitkering verspeeld, kan je alleen nog aanspraak maken op een bijstandsuitkering en in dat geval daalt je inkomen dramatisch, met alle financiële gevolgen van dien.