Afkoopregeling bij ontslag

Wanneer het ontslag je niet aan te rekenen valt heb je mogelijk recht op een ontslagvergoeding, ook welAfkoopregeling bij ontslag afkoopregeling genoemd. Je kan hierover met je werkgever in gesprek gaan. Komen jullie er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen.

Is er altijd ruimte tot onderhandelen over een afkoopregeling?

Wanneer je ontslagen wordt vanwege de financiële situatie van het bedrijf, ben je waarschijnlijk niet de enige getroffene. In dit geval is de kans klein dat je aanspraak kan maken op een afkoopregeling.
Soms is er sprake van een sociaal plan. Dan zal het bedrijf eerst proberen om je aan ander werk te helpen. Lukt dit niet, dan kom je in aanmerking voor een in samenspraak met het UWV bepaalde afkoopsom. Wanneer je het niet eens bent met de regeling of de hoogte van het bedrag, zal je naar de kantonrechter moeten stappen.


Bij ambtenaren is het niet gebruikelijk om te onderhandelen over een afkoopregeling bij ontslag. Ambtenaren hebben bij ontslag naast een ww-uitkering vaak ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Deze uitkering is een compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Dat wil niet zeggen dat onderhandelen over een afkoopregeling het niet gebeurt. Vooral wanneer de reden van het ontslag valt onder de noemer “overige redenen”, is er zeker een mogelijkheid om ook als ambtenaar te onderhandelen over een afkoopregeling.

De hoogte van de afkoopsom berekenen

Een gedwongen ontslag komt nooit uit en een zekere schadeloosstelling mag hier best tegenover staan. Wanneer je zelf wil gaan onderhandelen over een ontslagvergoeding is het handig om een richtlijn te hebben. Welk bedrag kan je vragen? Hiervoor wordt meestal de kantonrechtersformule gebruikt. Op http://www.ontslag.nl  kan je door het invullen van je dienstjaren en bruto maandinkomen berekenen op hoeveel ontslagvergoeding jij recht hebt.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer het arbeidscontract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is het verstandig om alle afspraken omtrent het ontslag vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Hierin zet je dus ook de afspraken over de afkoopregeling. Wanneer je instemt met contractbeëindiging, mag hier best wel een iets riantere vergoeding tegenover staan. Let er wel op dat de zaken die vermeld worden in de beëindigingsovereenkomst niet je recht op een uitkering in gevaar brengen. Laat er desnoods even een deskundige naar kijken voordat je tekent.

Ontslagvergoeding en de belastingdienst

Wanneer je de ontslagvergoeding ontvangt, krijg je in één keer het hele bedrag op je rekening gestort. Hierdoor kom je waarschijnlijk in een hogere belastingschaal terecht. Het is in sommige gevallen mogelijk dit fiscaal nadeel te verkleinen door gebruik te maken van de middelingsregeling van de belastingdienst. Hierbij mag je de ontslagvergoeding middelen over drie jaar. Wanneer dit voordeliger uitpakt, kan je het verschil terugkrijgen. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst, onder het kopje “Middeling sterk wisselende inkomens”.