Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer je ontslag  met wederzijds goedvinden neemt, stem je dus in met je ontslag. Werkgever en werknemer maken dan onderling afspraken over het beëindigen van het arbeidscontract. Hoe werkt ontslag met wederzijds goedvinden en welke gevolgen heeft dit voor een eventuele uitkering?


Mogelijke voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden: wanneer in de vaststellingsovereenkomst duidelijk staat vastgelegd dat de werkgever de initiatiefnemer is heb je meestal recht op een WW-uitkering. je krijgt vaak een redelijke ontslagvergoeding. je neemt op een normale zakelijke manier afscheid van je vroegere werkgever.

Wat moet er worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst?Ontslag met wederzijds goedvinden

De vaststellingsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin afspraken zijn vastgelegd over het beëindigen van het arbeidscontract. In de vaststellingsovereenkomst moeten de volgende punten zijn vastgelegd:

 • Naam en adres van zowel werkgever als werknemer moeten vermeld worden.
 • De datum van uitdiensttreding.
 • De initiatiefnemer van het ontslag. Dit moet de werkgever zijn, anders heb je geen recht op een ww-uitkering.
 • De reden van het ontslag. Dit mag geen verwijtbare reden zijn. Wanneer je iets hebt gedaan waarvoor je op staande voet ontslagen had kunnen worden, krijg je geen ww-uitkering.
 • De hoogte van de ontslagvergoeding. Hiervoor wordt vaak de kantonrechtersformule gebruikt. Wanneer je hier meer over wil weten, lees dan verder Afkoopregeling bij ontslag.
 • De eindafrekening. Misschien heb je nog recht op uitbetaling van vakantiedagen, hoeveel vakantiegeld heb je opgebouwd. Heb je nog recht op een deel van je dertiende maand?
 • Plichten van de werknemer zoals het inleveren van bepaalde bedrijfseigendommen of een geheimhoudingsplicht.
 • Plichten van de werkgever zoals het verstrekken van een positief getuigenschrift of positieve referenties.
 • De vaststelling dat er geen afspraken en claims over en weer bestaan, dan genoemd in de vaststellingsovereenkomst. Je verleent elkaar hiermee finale kwijting.

 

 

 

Waar moet je rekening mee houden bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Wettelijk is een opzegtermijn van minimaal 1 maand verplicht. Ook wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, moet het opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht worden genomen. Het UWV verstrekt pas een uitkering na het verstrijken van het wettelijk opzegtermijn.

Hoe zit het nu precies met het opzegtermijn:

 • wanneer je korter dan 5 jaar in dienst bent geweest, is het opzegtermijn 1 maand.
 • wanneer je tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent geweest, is het opzegtermijn 2 maanden.
 • wanneer je tussen de 10 en de 15 jaar in dienst bent geweest, is het opzegtermijn 3 maanden.
 • wanneer je 15 jaar of langer in dienst bent geweest, is het opzegtermijn 4 maanden.

 


Het is al eerder genoemd, maar nogmaals: de werkgever moet de initiatiefnemer zijn van het ontslag met wederzijds goedvinden en dat moet vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer dit niet het geval is, is de kans aanwezig dat je geen recht hebt op een ww-uitkering.