werkloos na studie

Het valt momenteel niet mee om een plaatsje voor jezelf te veroveren op de arbeidsmarkt. Zo komt het dat er heel wat net afgestudeerden thuis zitten. Ondanks dat je geen baan hebt, zal je toch geld nodig hebben. De vraag is dan ook: heb ik recht op een uitkering?

Er verandert geregeld wat in de wereld van uitkeringen. De WIJ (Wet Investeren in Jongeren) is in 2012 afgeschaft en in januari werkloos na studie2015 wordt de Nieuwe Participatiewet ingevoerd. Onder de Nieuwe Participatiewet worden de WWB (Wet werk en bijstand), de WSW, (Wet Sociale Werkvoorziening) en een deel van de Wajong samengevoegd. Momenteel is dit slechts een wetvoorstel, dit moet eerst nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Laten we het dus vooral hebben over de huidige situatie.

Direct geld verdienen? Kijk eens bij geld verdienen…

Gewerkt tijdens studie

Alvorens een uitkering aan te vragen, moet eerst de studiefinanciering gestopt zijn. Eerder kom je niet in aanmerking voor een uitkering, omdat je immers nog inkomsten hebt. Wanneer je tijdens je studie in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heb, kan je misschien in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Deze zal dan de eerste twee maanden 75% van je laatstverdiende loon zijn. Na minimaal drie maanden WW-uitkering is het mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Een handige website voor studenten: studentzondercent

WWB-uitkering aanvragen

Wanneer je jonger bent dan 27 jaar en schoolverlater kan je je melden bij het UWV. Je moet dan eerst vier weken zoeken naar werk. Dit moet je ook kunnen aantonen middels sollicitaties. Dus bewaar deze goed. Na de zoekperiode van vier weken kan je een WWB-uitkering aanvragen. Je moet dan wel minimaal een HAVO, VWO of MBO2-niveau diploma hebben. In alle andere gevallen is de kans aanwezig dat je niet in aanmerking komt voor een WWB-uitkering, maar dat je moet doorleren om een startkwalificatie te halen. De gemeente beslist uiteindelijk binnen acht weken wat het beste is in jouw situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met je leeftijd, het wel of niet aanwezig zijn van een startkwalificatie en met het feit of je bij je ouders thuis woont of elders.

Sollicitatieplicht

Ook wanneer je een uitkering via de WWB ontvangt blijft de sollicitatieplicht bestaan. Het is mogelijk dat het UWV sterk gaat aandringen om werk te accepteren onder je opleidingsniveau zodat je toch een arbeidsplaats verovert. Het is ook verstandig om hierop in te gaan. Wanneer je twee jaar thuis hebt gezeten na je studie, is je diploma niet veel meer waar. Er wordt dan toch gekeken naar de manier waarop jij de afgelopen twee jaar hebt doorgebracht. Wanneer dit was met thuis op de bank zitten, zal dit door potentiƫle werkgevers niet erg worden gewaardeerd. Kijk dus om je heen hoe je je nuttig kan maken en overleg met het UWV over de mogelijkheden.