ontslag bij faillissement

Bij faillissement van de werkgever eindigt meestal ook het dienstverband. Er komt een curator die belast wordt met de financiële afwikkeling van het faillissement en deze curator zal zorgen dat jou arbeidscontract zo snel mogelijk wordt opgezegd. Hiervoor wordt dan een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Je kan hier natuurlijk bezwaar tegen maken en zelfs een procedure kennelijk onredelijk ontslag starten, maar waarschijnlijk valt er weinig tegen te doen. Uit een faillissement valt vaak geen ontslagvergoeding meer te verkrijgen.

Loonvordering bij de curator

Vaak heb je bij een failliet bedrijf te maken met achterstallige uitbetaling van het loon en het niet uitbetalen van het vakantiegeld. ontslag bij faillissementHet heeft meestal weinig zin om een loonvordering in te dienen bij de werkgever. Je kan dit beter doen bij de curator, middels een aangetekende brief. In deze brief vermeld je alle bedragen die je nog van je werkgever tegoed hebt. Dit wil zeggen dat je niet alleen achterstallig salaris vermeldt, maar ook vakantiegeld, vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, overuren en een eventuele dertiende maand. Vraag wel zo snel mogelijk via het UWV een uitkering wegens betalingsonmacht van de werkgever aan, zodat je niet de kans loopt om ineens maanden lang zonder inkomen te zitten.

Na het ontslag bij faillissement komt jouw vordering via de curator uiteindelijk bij het UWV. Het UWV zorgt er voor dat de achterstallige bedragen in maximaal 13 weken worden uitbetaald. De afspraken over contractbeëindiging die in het arbeidscontract stonden, worden ook in het geval van faillissement gehandhaafd. Wanneer je uitkering wegens betalingsonmacht wordt stopgezet en je nog geen nieuwe baan hebt, kan je een ww-uitkering aanvragen.

Zelf contact opnemen met het UWV

Wanneer een bedrijf failliet gaat, doe je er goed aan om zelf zo snel mogelijk contact op te nemen met het UWV. De curator kan namelijk gewoon de arbeidscontracten opzeggen. Hij heeft hierbij geen toestemming van het UWV nodig. Ook is het zo dat hij geen opzegtermijn in acht hoeft te nemen. Uiteindelijk wanneer alles geregeld is, zal het UWV de betalingen overnemen. Dit kan enige tijd op zich laten wachten, maar wel maximaal 13 weken.


Ook wanneer je salaris niet meer wordt uitbetaald, kan je contact opnemen met het UWV. Je moet dan eerst een aangetekende brief naar de werkgever sturen waarin je niet alleen achterstallig salaris vermeldt, maar ook vakantiegeld, vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, overuren en een eventuele dertiende maand. Hierin stel je hem in gebreke. Wanneer de werkgever hier niet op reageert of duidelijk aangeeft wel te willen betalen, maar geen geld te hebben, kan je contact opnemen met het UWV. Je kan dan een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen, mits je deze uitkering aanvraagt binnen 26 weken na de dag waarop je werkgever je niet meer heeft betaald. De aanvraag voor een uitkering wegens betalingsonmacht heeft verder geen invloed op je ww-uitkering.