Verweer tegen ontslag

Wanneer je ontslagen wordt, is het heel goed mogelijk dat je het niet eens bent met dat ontslag en dit wil aanvechten. Hoe doe je dat en is het handig om toch alvast een ww-uitkering aan te vragen?

Neem in geval van ontslag altijd eerst contact op met het UVW. Zij zullen je verder helpen. Allereerst vraag je een WW-uitkering aan en daarna vertel je dat je het niet eens bent met de reden van ontslag. Het UWV zal je doorverbinden met hun juridische afdeling. Daar helpen ze je verder met advies. Wanneer zij vinden dat je een gegronde reden hebt om je ontslag aan te vechten, zullen ze je adviseren om een advocaat in de arm te nemen.

Ontslagen waarbij het zinvol kan zijn in verweer te gaan

Wanneer het bedrijf failliet gaat of wanneer je al meer dan twee jaar ziek bent, heeft het weinig zin om tegen het ontslag in verweer te gaan. Wanneer 1 van de onderstaande redenen van ontslag aan de orde is, kan verweer wel kan van slagen hebben.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Wanneer je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen kan je hiertegen in verweer gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn verweer tegen ontslagdan je vindt dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast of dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om je elders aan het werk te krijgen. Dat laatste zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de afdeling waar je onder valt komt te vervallen en het werk overgenomen wordt door een andere firma. Je mag dat van je werkgever verwachten dat hij is aanprijst bij deze firma. Wanneer het bedrijf waar je werkt meer dan 50 werknemers heeft, is er waarschijnlijk een ondernemersraad. Heeft het bedrijf hun advies ingewonnen alvorens hij overging tot ontslag aanvragen? Worden er meer dan 20 werknemers ontslagen? Is de vakbond dan ingelicht? Is er een Sociaal Plan opgesteld? Wanneer je twijfels hebt of dit allemaal volgens de regels is verlopen, kan dit een gegronde redenen zijn voor verweer tegen ontslag.

Ontslag op staande voet

Wanneer je op staande voet ontslagen wordt heb je geen recht op een uitkering. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk protest aan te tekenen tegen dit ontslag. De regels zijn streng. Je kan alleen op staande voet ontslagen worden wanneer je je schuldig hebt gemaakt aan ernstige feiten zoals diefstal, bedreiging of fysiek geweld. Daarnaast moet je geconfronteerd zijn met deze feiten en direct na het verwijtbaar gedrag op staande voet ontslagen zijn. Wanneer de werkgever hierover eerst gaat vergaderen en overleggen is de kans groot dat ontslag op staande voet aanvechtbaar is.

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

Hiervoor is toestemming nodig van het UWV of van de Kantonrechter. De werkgever zal dan met behulp van verslagen van bemiddelingsgesprekken of verklaringen van collega’s moeten aantonen dat de problemen zodanig zijn dat er geen herstel meer mogelijk is. Ook zal hij moeten laten zien dat hij alles heeft geprobeerd om de verhoudingen te herstellen. Wanneer dit onvoldoende is gebeurd, heb je recht op een ontslagvergoeding.

Verweer tegen ontslag bij disfunctioneren

Wanneer je wegens disfunctioneren wordt ontslagen, moet je altijd in beroep gaan. De werkgever moet kunnen aantonen middels verslagen van functioneringsgesprekken, verklaringen van collega’s en dergelijke dat je niet functioneert en dat hij je daar herhaaldelijk op gewezen heeft. Verder moet duidelijk zijn dat hij je de kans heeft gegeven om te verbeteren.