gedeeltelijk ontslag

Volgens de regels van de wet mag het UWV niet meewerken aan gedeeltelijk ontslag, maar het gebeurt vaak wel. Er wordt dan meestal gekozen voor de mogelijkheid om een ontslagvergunning te verlenen voor de gehele baan en dan de werknemer weer terug in dienst te nemen voor minder uur.Waarom werkt het UWV soms mee aan deeltijdontslag?

Reden voor het UWV om toch mee te werken aan een deeltijd-ww kan zijn dat het bedrijf aannemelijk kan maken dat het failliet gaatgedeeltelijk ontslag wanneer er geen toestemming wordt verleend tot deeltijd-ww. Een voorbeeld zou een restaurant kunnen zijn, wat vanwege gebrek aan klandizie minder dagen open gaat.

Wanneer je dan voor minimaal vijf uur minder weer in dienst komt, kan je voor de vervallen werkuren aanspraak maken op een ww-uitkering. Helaas komt het nogal eens voor dat een ww-uitkering voor de vervallen uren botweg geweigerd wordt. De bedoeling is dat er op termijn een wettelijke regeling komt voor een deeltijd-ww, maar deze regeling is er op dit moment nog niet.

Soms wordt er ook gekozen voor een gedeeltelijk ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst. Hier is dan sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Laat in de vaststellingsovereenkomst altijd vastleggen dat het initiatief is uitgegaan van de werkgever. Ook in dit geval heeft de werknemer niet vanzelfsprekend altijd recht op een ww-uitkering. Deze willekeur is de reden geweest voor het besluit tot een wettelijke regeling in de maak: de toekomstige deeltijd-ww.

Voordelen en nadelen deeltijdontslag

Een voordeel van het deeltijdontslag is dat je toch je baan houdt en verzekerd bent van een inkomen. Wanneer de economie weer aantrekt, is het misschien ook weer mogelijk om meer uren te gaan werken. De nadelen zijn natuurlijk een lager inkomen dan bij een fulltimebaan, minder pensioenopbouw en voor de uren dat je een ww-uitkering krijgt, heb je een sollicitatieplicht.

Risico verminderen

Wanneer je werkgever probeert je door middel van ontslag met wederzijds goedvinden minder te laten werken, ga dan altijd even na bij het UWV of hij daar toestemming voor heeft gekregen en hoe het dan zit met je recht op een ww-uitkering. Je hebt alleen recht op een ww-uitkering wanneer je werkgever aannemelijk heeft kunnen maken bij het UWV dat deeltijdontslag onvermijdelijk is. Bij twijfel kan je dit dus het beste weigeren. Zeg dan dat je alleen akkoord gaat met deeltijdontslag wanneer de werkgever deze ontslagaanvragen geregeld heeft via het UWV.

Ontslag aanvechten

Wanneer je niet akkoord gaat met deeltijdontslag, komt dit voor de kantonrechter. Je werkgever moet dan aannemelijk maken dat gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Wanneer de rechter de werkgever in het gelijk stelt heb je wel recht op een ontslagvergoeding voor de uren dat je minder gaat werken.Ontslagvergoeding

Wanneer jij minder uur gaat werken om de werkgever geld te besparen, mag hier best wel wat tegenover staan. Bespreek met je baas of er een mogelijkheid is voor compensatie voor de uren dat je minder werkt in de vorm van een ontslagvergoeding voor de uren die komen te vervallen. Hiervoor wordt meestal de kantonrechtersformule gebruikt.