Ontslag na 2 jaar ziekte

Wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent en al twee jaar ziek thuis zit, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Dit kanOntslag na 2 jaar ziekte via het UWV of via de kantonrechter. Meestal wordt door de werkgever gekozen voor een ontslagprocedure via het UWV. Het UWV zal dan willen weten of de kans aanwezig is dat je binnen 26 weken toch weer aan het werk kan en ook zal de werkgever moeten aantonen dat hij je binnen de onderneming geen ander werk kan bieden, wat eventueel wel geschikt voor je zou zijn.

Wanneer jij vanwege gegronde redenen denkt dat het mogelijk is om andere werkzaamheden binnen dezelfde firma te verrichten of wanneer de kans groot is dat jij binnen die 26 weken weer aan het werk kan, mag de werkgever je niet ontslaan. Het is in ieder geval niet verstandig om papieren te gaan ondertekenen zoals arbeidscontractopzegging met wederzijds goedvinden. Het is mogelijk dat je hierdoor je kans op een uitkering verkleind.Bemiddeling UWV

Wanneer de meningen van jou en je werkgever niet overeenkomen, zal het UWV een deskundige een prognose laten geven over je herstelkansen na nader onderzoek. Ook kan deze deskundige advies geven over de mogelijkheden om vervangende werkzaamheden te verrichten. Het UWV hecht grote waarden aan het advies van deze deskundige en wanneer deze in jouw voordeel beslist, zal het UWV waarschijnlijk geen ontslagvergunning afgeven.

Uitkering aanvragen

Wanneer je ziek bent en ontslagen wordt, kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Je zal dan een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvragen. Dit kan je eventueel digitaal doen via het UWV. Je hebt daarvoor een DigiD nodig en naast de WIA-uitkering zal je ook een UWV-formulier met je oordeel moeten invullen. De overige formulieren moeten door de bedrijfsarts en de werkgever worden ingevuld. Het is vaak wel handig om er persoonlijk of toe te zien dat de werkgever het re-integratieverslag en de Eindevaluatie Plan van aanpak samen met jou tekent en opstuurt. Van de bedrijfsarts wil het UWV medische informatie, de probleemanalyse en het actuele oordeel zien. Dit zijn grotendeels UWV-formulieren. Na de aanvraag zal het UWV contact met je opnemen om je arbeidsongeschiktheid te beoordelen.


Niet eens met de mening van het UWV

Het UWV maakt de uitslag schriftelijk kenbaar. Wanneer je het hier niet mee eens bent, kan je een bezwaarschrift schrijven aan het Centraal Klachtenbureau van het UWV in Amsterdam. Dit kan je het beste doen, nadat je jouw dossier bij het UWV hebt opgevraagd en ingezien. Kijk goed met welke punten je het niet eens bent. Wanneer dit de diagnose van de arts is, kan je je medische situatie laten beoordelen door een specialist en deze vragen zijn of haar mening op papier te zetten. Het is ook mogelijk dat de arbeidsdeskundige functies heeft gekozen die je niet kan vervullen met jouw beperkingen of waar je qua opleidingsniveau niet aan kan voldoen. Dit zijn gegronde redenen voor een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet verstuurd worden binnen zes weken na het ontvangen van de beslissing van het UWV. Op het bezwaarschrift staat de beslissing waartegen je bezwaar maakt, met hierbij het kenmerk van de brief waarin deze beslissing staat. Ook staat erin wat er volgens jou beslist moet worden en waarom. Vergeet niet je burgerservicenummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Ben je zelfstandige dan zal je zelf moeten zorgen voor een financieel vangnet in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dit kan je doen door middel van eenĀ arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp.