ontslag op staande voet

Wanneer je wordt ontslagen op staande voet, heb je geen recht op een ww-uitkering. Je moet echter nogal wat fout hebben gedaan om ontslagen te worden op staande voet en ook je werkgever is hierbij aan regels gebonden. Wanneer je ontslagen wordt op staande voet, heeft het altijd zin om dit aan te vechten. Je hebt immers niets te verliezen.

Redenen voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan echt niet zomaar. Je moet je schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, zoals diefstal, fraude of ontslag op staande voetmishandeling of je moet je werkgever op grove wijze beledigd hebben of geweigerd hebben om de werkzaamheden te verrichten waarvoor je bent aangenomen.

Waar moet de werkgever zich aan houden?

De werkgever moet je vertellen dat je op staande voet ontslagen bent en hij moet dit onverwijld doen. Dat wil zeggen dat hij dit moet doen, direct nadat hij van dit feit op de hoogte is gesteld of direct na de gebeurtenis. Hij mag dus niet afwachten of van te voren nog even een vergadering beleggen om te kunnen overleggen met het managementsteam. Wanneer de werkgever zich niet houdt aan deze bepalingen, is het ontslag aanvechtbaar.

Wat de werkgever wel kan doen is jou op de hoogte stellen van het geconstateerde feit en je schorsen om zichzelf hierover te bezinnen. Hiermee creëert hij voor zichzelf wat tijd om een beslissing te nemen en heeft hij toch aan de voorwaarden van ontslag op staande voet voldaan. Waarschijnlijk zal de werkgever de schorsing schriftelijk bevestigen met hierin het motief en de verwachte duur van de schorsing. Tijdens de periode van schorsing wordt het salaris meestal gewoon doorbetaald.

Mocht achteraf blijken dat de schorsing onrechtvaardig was dan kan je als werknemer op staande voet ontslag nemen en via de kantonrechter van de werkgever een schadevergoeding eisen.

Wat moet je doen om het ontslag aan te vechten?

Als eerste stuur je een mail of aangetekende brief naar je werkgever met een protest tegen jouw ontslag. Je moet hierin zetten dat je van mening bent dat het ontslag op staande voet onterecht was dat je er daarom van uitgaat dat de arbeidsovereenkomst nog steeds staat. Je stelt je dus nog steeds beschikbaar voor werk en je gaat er van uit dat je loon wordt doorbetaald. Waarschijnlijk zal je werkgever hier niet mee akkoord gaan. Dan zit er niets anders op dan een advocaat te contracteren en een kortgedingprocedure bij de kantonrechter te beginnen. Waarschijnlijk zal de advocaat eerst nog proberen tot een schikking te komen met je werkgever. Het is voor beide partijen het prettigst wanneer door middel van een schikking het ontslag op staande voet wordt omgezet tot een neutraal ontslag.


Je hebt na ontslag op staande voet zes maanden de tijd om het ontslag aan te vechten. Na deze zes maanden is het ontslag onherroepelijk en kan je niet meer vragen om vernietiging. Meestal accepteren zowel werkgever als werknemer de uitspraak van de kantonrechter. Wanneer één van beiden het hier niet mee eens is kan er een bodemprocedure worden gestart.